0,1 Gulbroget corona Danmarksmester og bedste figurkanarie i Danmark 2013. Til højre 1,0 Consort Danmarksmester 2013.

Oktober i fuglestuen

Billede til højre, 1,0 Consort Danmarksmester 2013.

Oktober

Fodring:

De udstillingsfugle der er fuldstændig færdige med fældningen får nu en foderblanding af 3/4 ren kanarieblanding og 1/4 "special" kanarieblanding indtil afslutningen auf udstillingssæsonen ca. ultimo november.

Alle øvrige fugle bliver forsat fodret med kanariespecialblanding uden rybs.
Fugle der nemt bliver lidt for kraftige, for dog ovennævnte udstillingsblanding...

Træning af udstillingsfuglene fortsættes.

Holdning og pleje:

Det samme som i de foregående måneder.