2 stk. redeunger fra 2014

Den mørke tid er hækkesæson

Kære læsere,

hvert år omkring juletiden, starter forberedelserne på næste års hækkesæson!
En spænende tid for os, der elsker at opdrætte gloster-fancy kanarier.

Den mørke tid er hækkesæsontid, og lige netop derfor har vi valgt, at opdrætte gloster-fancyén i Grønland.

På denne måde bliver vinteren ikke så langt!

Vores fugle som opdrættes i en isoleret og opvarmet kælder med indendørsvoilere og diverse ynglebure har indtil december måned kun haft almindelig dagslys som belysning.
For at få gang i hormonerne tændes lyset i kælderen automatisk hver morgen klokken 6.00 og slukker 14 timer sennere. Fuglene både hunner og hanner får samme dosis lys i ca. 14 dage, derefter bliver belysningstiden sat op på 16 timer hver dag! Efter ca. 4 uger med 16 timers lys (dagslyslamper) er fuglene klare og bliver sat sammen som par i enkelte ynglebure.

De bedste hanner og hunner sættes nu sammen, for at vi kan foretage kontrolleret opdræt af næste års yngel.
Der findes nogle grundlæggende parringssregler hos de engleske gloster-fancy opdrættere vi har taget til os:

- vi parrer altid corona med consort.
- en lys med en mørk fugl.
- en ung med en gammel fugl.

Vi parrer gerne mor med søn, far med datter eller halvsøter med halvbror (linieavl).
Dog parrer vi aldrig søster og bror sammen!

Alle unger bliver ringmærket, så vi kan holde styr på hvilke fugle der er i familie med hinanden.  

Alle overskydende unger fra sidste år er på dette tidspunkt blevet solgt!

Den mørke tid er hækkesæson

Efter tilførelsen af 16 timers lys i ca. 1 måned, er hannerne i form. Dette ses tydeligt derpå at hannerne synger kraftigt strammer sig op og bliver mere aggressive.
Hunnerne flyver uroligt omkring, springer fra gren til gren og begynder at lede efter redematerilae. Vi kaster lidt sharpi eller hundehår fra vores West Highland White Terrier på gulvet og de hunner der omgående finder interesse herfor, er yngleklare.
Hunner og hanner bliver således sat sammen i yngleburene. Begynder hunner ikke med det samme at bygge rede, "reden skal helst være færdig iløbet af 1 døgn" jeg hjælper henne med ca. det havle af reden, så er hun ikke klar og bliver derfor sat tilbage i fællesvoileren et par dage til!

Har hunnen accepteret hannen skal denne helst parre sig med hunner iløbet af ganske få minutter. Accepterer hunnen ikke hannen, fordi hun er forelsket i en anden han, fjerner jeg denne og sætter ham tilbage til hende efter 2 til 3 dage.

Derfter accepterer hun ham "som regel". Enkelte gange har jeg dog været nødsaget til at ændre på vores paarsammensætninger, så der blev ro i fuglestuen!

Udgangspunkt for at vi får nogle gode unger er knaldhård selektering. Fuglene skal være så racetypiske som muligt, de skal nedstamme fra en førstesklasses frugtbar stamme af gode madere, rugere og redebyggere. Mange kanariefugle har tabt den naturlige redebyggerinstinkt, derfor hjælper vi gerne med at bygge rederne for dem. Har man dog en hun, som er en god redebygger, skal denne egenskab foretrækkes og nedavles i stammen (såfremt hun har alle de andre fornødne egenskaber, vi syntes hun skal have).

Den mørke tid er hækkesæson

Er hannen i topform, parrer han sig med hende iløbet af ganske få minutter.
5 til 6 dage senere bliver det første æg lagt. Hunne lægger et nyt æg hver morgen (hos os præcist klokken 7.30) 1,5 time efter at lyset blev tændt automatisk. Hunnen lægger 4 til 6 æg. Æggene bliver fjernet og erstattet med et nareæg af plastik eller porcelan. Når hunne har lagt det sidste æg, det er altid blå, for hun alle æg tilbage samtidigt og rugningen er påbegyndt.
På denne måde sørger vi opdrætter for, at alle unger bliver født samtidigt og således har samme overlevelses vilkår, over for søskene. 

4 til 5 dage sennere bliver æggene gennemlyst, man erkender de befrugtede æg på, at disse har dannet små blodårer. Såfremt alle æg er ubefrugtet anbefaler vi, at lade hunnen ruge tiden ud, så hun kan bibeholde den naturlige hviletid hun har brug for, inden hun starter på næste kuld. 

Første gang hunnen ruger på æg tager det 14 dage, inden ungerne udklækker, de andre efterfølgende kuld tager kun 13 dage. Første gang tager det lidt længere tid, fordi hunnen ikke er så varmt endnu!

Ungerne udklækker præcist efter 13 dage, klokken 7.30 om morgenen som vi har planlagt.