Gloster corona 1,0 fra 2014

Marts i fuglestuen

Fodring:

I slutningen af februar eller senest i begyndelsen af marts ændrer vi frøblandingen til kanarie specialblanding med rybs.
Ovennævnte frøblanding er en færdigblanding vi køber hos Natural Brande.

Lyset bliver i uge 10 skruet op på 16 timer om dagen (tænder kl. 06.00 og slukker kl. 22.00) og forbliver sådan, indtil ynglesæsonens afslutning!

Alle hunner får nu små mængder (en teeske) special opmaddingsfoder, dette opmaddingsfodrer fodrer vi også fuglene med i hele yngleperioden!

Førnævnte opmaddingsfoder giver vi hunnerne 2 til 3 gange om ugen, så disse kan vende sig til smagen. De dage hvor vi ikke fodrer hunnerne med opmaddingsfoderet for disse istedet en teeske negerhirse. Ligeså fodrer vi fuglene jævnligt med lidt grønt.

Primo marts og til slutningen af avlssæsonen (juni) bliver alle ynglebure forsynet med sepiaskaller.

Efter end 10 dages behandling/kur med Betaminor for mine hunner i 14 dage Avibi, et stoffskifteprodukt der renser kroppen for alle mulige giftstoffer.
Parallel hertil for hannerne i 14 dage Antisteril for at blive mere frugtbare!

Jeg blander nu et kalkprodukt til dannelsen af æggeskaller i æggefoderet og alle fugle for nu et probiotisk produkt der hedder Nystamin. Nystamin holder den bakterielle udbredelse i skak!

Vores fugle har hele året en lille skål grit og skalder til deres rådighed.

Holdning og pleje:

Hunnerne forbliver i voilieren til og med uge 11.
I uge 12 bliver hunnerne så sat over til hannerne, en efter en for at se, om disse kan komme overens!
Begynder hunnen omgående at slås med hannen, er det fordi hun ikke er kommet i ynglekondition og hun bliver så omgående sat tilbage i voilieren nogle dage endnu!
I de fleste tilfælde finder der iløbet af ganske få minutter en parring sted, dette indikerer at fuglene har accepteret hinanden.

Rederne (i særdeleshed fyldet) bliver inden dette sættes i buret behandlet med frontline for at slå mider ihjel, der i værste fald har gemt sig i redematerialet!
Miderne kan overleve i en slags dvale iflere måneder, under disse vilkår!

Først herefter bliver rederne 1 efter 1 hængt op uden på yngleburet!
Alle ynglebure skulle på dette tidspunkt være bragt i orden, siddestænger der vipper eller er løse kan være årsag for ubefrugtede æg. 

Hannerne burde på nuværende tidspunkt synge meget kraftigt og hunnerne burde flyve uroligt fra pind til pind! 

Hunnerne skal have bygget deres reder færdig iløbet af et døgn!
Jeg hjælper altid mine fugle med det halve af reden! Bygger hunnerne ikke deres rede færdig omgående (altså ilæbet af 1 døgn) sætter jeg disse tilbage (3 til 5 dage) i voilieren igen!

Efter at reden er bygget færdig tager det typisk 6 til 7 dage inden det første æg er lagt!

Mere omkring opdræt kan du læse på forgående side der hedder "gloster opdræt"!