Gulbroget rimet med max 25% gul Lipokrom, sølvvinder 2011
Billede forneden:
Gulbroget rimet med max 25% gul lipokrom, broncevinder 2011

Oktober i fuglestuen

Oktober

Fodring:

De udstillingsfugle der er fuldstændig færdige med fældningen får nu en foderblanding af 3/4 ren kanarieblanding og 1/4 "special" kanarieblanding indtil afslutningen auf udstillingssæsonen ca. ultimo november.

Alle øvrige fugle bliver forsat fodret med kanariespecialblanding uden rybs.
Fugle der nemt bliver lidt for kraftige, for dog ovennævnte udstillingsblanding...

Træning af udstillingsfuglene fortsættes.

Holdning og pleje:

Det samme som i de foregående måneder.