Meget smuk broget grøn corona han fra 2012

Anatomi hos gloster-fancy kanarien

Anatomi:

Gloster-fancy kanarien (og selvfølgelligt også alle andre fugle) har mange karakteristiske anatomiske særpræg.

De vigtigste særpræg er følgende:

Knoglerne:


Knoglerne er meget lette. De fleste er udfyldt af store luftfyldte rum som står direkte i forbindelse med luftsækene, lungerne og de øvrige luftveje! Smart træk fra naturen, således skal fuglen bruge meget mindre energi for at flyve!

Dette er en af årsagerne til at luftvejsinfektioner hos fugle kan være vanskelige at helbrede.

Luftveje:

Luften passerer igennem de 2 næsebor, diverse sinus i hovedet, igennem en spalte i loftet af mundhulen, ned i mundhulen og ned i de 2 relativt små lunger. Herfra ud i luftsækkene som er placeret på hals/hoved og mellem organerne i brysthule/byghule. Dette system giver en meget effektiv iltudnyttelse og er en af grundene til at gloster-fancy kanarien kan synge så højt og vedvarende. Et nyttigt system for tillokkelse af hunnerne!

Fjer:

Fjerene er unikke for fugle. De er placeret i fjerbede (rækker) adskilt af nøgne hudområder. Fældningshyppigheden er artsspecifik. Fældningstidspunktet påvirkes af æglægning og ungepasning. Ved normal fældning findes der ikke større områder som er fjerløse. Fældning foregår gradvist, således at fuglen forbliver mobil, den skal i den frie natur stadigvæk kunne flygte fra fare!

Mave/tarmkanal:

Fra næbbet passerer foderet ned i kroen. Frøædende fugle har en udposning på den øverste del af kroen, som udelukkende har funktion som depot. Foderet kan ved magefodring eller opfostring af glosterunger regurgiteres herfra. Nogle fugle kan udskille et sekret (kromælk) som blandet med foder udgør et perfekt næringssubstrat for unger.
Foderet passerer herfra videre ned iproventriklen og kråsen. De egentlige fordøjelsesprocesser foregår i proventriklen mens kråsen har en mekanisk knusekuntion. Tyndtarm og tyktarm fører foderet videre til koaken, et stort fælles udmundingssystem for kønsveje, urinveje og mave-/tarmkanal.
Blindtarm er ikke konstant til stede hos alle fuglearter F.eks. har papagøjer ingen blindtarm.

Kønsorganer:

Hos hunfugle findes ét ovarie - oftest det venstre. Hanfugle har 2 testikler.

Anatomi hos gloster-fancy kanarien

Fysiologi

Stofskifte:


Fugle har et ekstremt højt stofskifte og skal derfor hele tiden kunne tage føde til sig!
Gloster kanarien og selvfølgeligt også andre kanarier forbrænder derfor deres føde meget hurtigt!

Tilførsel af varme og næringsstffer er nødvendigt for en syg fugl.

Klatterne:

Klatterne betår af fæcces og urin. Centralt i klattenses den mørkere fæcces. Denne er omgivet af urin som består af en fast del - urinsyre/urater og en væskeformig - urinen. Urinsyren/urterne er ljret som en ring omkring fæcces. Oftest er denne ring hvid og mængden svarer nogenlunde til mængden af fæcces. I en ydre ring af klatten ligger sædvaneligt den vandige del af urinen.
Klatterne fortælle os enormt meget om fuglens helbred, muligvis vil jeg skrive en seperat side på gloster-fancy.dk ,om dette emne senere!

Blodtab

Fugle tåler relativt store blodtab. Er gode til at kompensere/regulære. Blodvolumen ugør ca. 10% af kropsvægten - heraf tåles et tab på 10%.