Kun rød når den har suget blod.

2. Den røde fuglemide (Dermanyssus gallinae)

Den røde fuglemide er kun 0.3-0,5mm stor. Derfor er den selvfølgeligt også svært at få øje på.

Denne slags mide bliver i de fleste tilfælde indført af insekter, miderne bruger insekterne som mellemvært for at blive transporteret til deres egentlige vært (hovedvært) fuglen.

Fuglene bliver udelukkende angrebet af miden om natten, fordi Dermanyssus gallinae ernærer sig ved, at suge fuglens blod, imens den sover.

Om dagen gemmer miden sig i alle mulige revner og sprækker i fugleburet.

Miderne bevæger sig forholdsvis langsomt og kan i nogle tilfælde opdages/ses på siddestængernes ender og i redematerialet hos rugende fugle.

 

Er man i tvivl kan man i fugleburenes hjørner anbringe gennemsigtig tape der klistrer på begge sider. Miderne som bliver hængende i klisterbåndet erkender man som små røde prikker. Døde mider taber hurtigt den røde farve og bliver i stedet mørkegrå. Miden er iøvrigt kun rød, når den har suget blod!

Er miden stærk udbredt, hjælper det kun, at rense fugleburene, med kogende vand og klorin.

Siddepinde og reder burde man for, at være helt sikker, brænde og erstatte med nye.

Efter at man har renset fugleburene skal man spraye disse med Exner Petguard eller Ardap.

Dette er ugiftigt over for mennesker og fugle.

 

Fuglene kan ligeledes sprayes med førnævnte parasitbekæmpelsesmiddel, man tildækker øjne, snabel, næsebor og sprayer fuglene meget kraftigt ind med førnævnte bekæmpelsesmiddel. Det er fuldstændig ugiftigt for fuglene og bevirker at midernes ånde åbninger bliver tilstoppet og miden således bliver kvalt.

Men lad venligst være med at spraye på fuglenes æg, midlet kan tilstoppe porrerne på ægget og embryos ligeledes blive kvalt.

 Ovennævnte behandling fortsætter man med i 8 til 10 dage og efterfølgende 1 gang om ugen i 4 uger. Dette for at være sikker på, at midernes efterkommer også alle bliver dræbt!

Den røde fuglemides livscyklus tager ved en temperatur på 8-15 grader, 5 dage ved ca. 20 grader tager det miden kun 2 dage at blive voksen.
Den hurtige accession af mider forklarer, hvorfor behandlingstiden burde gentages oven en længer periode.

Forebyggende kan man også anvende biomekaniske bekæmpelsesmidler (meget fin silikatstøv), hvorimod miderne ej kan opbygge nogen som helst form for resistens.
Der findes et middel der hedder ”InsectoSec” og jeg har kunne læse på nogle internetsider, at dette bliver anvendt med succes. InsectoSec et et meget fint pulver som består af mikroskopiske små silikatskeletter fra alger.
Dette rene naturbekæmpelsesmiddel er ved rigtig anvendelse uskadeligt for både dyr og mennesker. InsectoSec har em stærk udtørrende virkning på kravlende insekter og edderkopper. Støvets silikatpartikler ødelægger midernes hud, sætter sig fast i midernes led og skader disse. På disse steder udtræder der så kropsvæske således at miderne bogstavelig udtørrer!

Efter min mening lige det disse snyltere fortjener, for det er jo præcist det, miderne gør ved vores fugle, de lænser dem for blod!
InsectoSec dræber også fjerlus, myrer, dyrlus, biller og edderkopper.

Man bestøver revner, reder, fuger pinde, skuffer i fuglebure bare alt hvor miden kan opholde eller gemme sig. Støvet skal være godt synligt og udskiftes efter behov!


Min beskrivelse af angrebet burde dog ikke erstatte et besøg hos/af din dyrlæge. Frontline og vidunder medikamentet Ivomec (i fortyndet form) kan mig bekendt også andvendes!


Derudover kan Acaryl RB 120 et anti lus produkt anbefales, bruges mod alle slags lus og mider!

1 teeske på 1 litter vand, fortyndes og sprøjtes på fugl med en plantebestøver, ligeledes kan fugleburenes vægge, siddestænger og redematerialer bestøves.

Dæk fuglenes næb og øjne til, inden påføring af RB 120 påbegyndes.