Lager- eller fodermider (Lepidoglyphus, Acarus Siro og Tyrophagus)

Lager- og fodermider

 

Foder- og lagermider er græssende mider.

Disse mider er ikke skadelige for fuglene når de opholder sig i foderet. Dog bekræfter disse mider, at føromtalte foder er for gammelt og har ligget på lager for længe.

Foderforrådet burde derfor opbevares i et køligt og tørt rum. Derudover er det en fordel at opbevare foder i lukkede lufttætte beholdere. Hermed menes beholdere som lager- og fodermiden ikke kan komme ind i.

 

Fugtigt korn eller frø angribes af mikroskopiske svampe. Kort tid efter frøene er angrebet af mikrosvampe kommer der lagermider, som lever af at græsse på disse svampe. Deres mikrostørrelse og evne til at overleve ugunstige vilkår i et dvale- eller hvilestadium bevirker, at de findes stort set overalt.

 

Høj fugtighed vil øge svampevæksten, og antallet af mider forøges ligeledes. Midernes forrygende formeringsevne gør, at de i gunstige situationer kan få en eksplosiv tilvækst.

 

Miderne tilstedeværelse kan nedsætte frøets kvalitet. Derudover kan disse nedsætte foderværdien og i værste fald forårsage diarré hos fuglene.

 

De gunstigste forhold man kan byde miden er 65% luftfugtighed og 25 graders varme! Hold derfor fuglestuen tørt og på en gennemsnitstemperatur på 16 grader.

Fodermider er meget små og ligner hvid støv, foderet lugter stikkende eller råddent. Kan bedst ses på et stykke sort papir og i mikroskop!