Fjermiden og dens overfamilie

7. Fjermiden og dens overfamilie

a) fjermide
b) fjerspolemide eller fjerkilemide
c) fjerballemide

Til d.d. ved man, at der findes ca. 2000 forskellige fjermidearter. Disse adskiller sig specifikt ved strenge værtsforskelle od deres levevis.Fjermiden lever ligesom fjerlusen konstant i fuglenes fjer. For det meste bliver de store sving og halefjer angrebet af miden. Er fjermiden stærkt udbredt, kan disse også findes på de små fjer.Førnævnte mider er for det meste mikroskopisk små og bliver derfor ofte overset.

 En erfaren opdrætter kan erkende et angreb ved, at holde fjerundersiden imod en god lyskilde!

Er man ejer af et mikroskop, er dette selvfølgeligt en langt bedre måde, for at undersøge mistænksomme fjer. Små mider såsom deres endnu mindre larver eller æg kan kun ses med et mikroskop. Derfor kan det anbefales at investere i et mikroskop, for så kan man når fuglene fælder, undersøge deres fjer for snyltere.

Heldigvis har undertegnede aldrig haft fjermider i mit fuglehold endnu! Fjermidens forplantning foregår overvigende ved æglægning på undersiden af fjergrene på sving- og halefjer.
Der findes nogle få arter, som skal kunne føde levende små larver også!

Jeg vurderer, at stuefugle kun yderst sjældent bliver angrebet af fjermider. Det sker at fugle i ude voliere kan blive smittet af vildfuglene, dette sker dog også kun meget sjældent, da fuglene skal have meget tæt kontakt med hinanden, såsom forældrefugle der ruger på unger med videre.

Miden kan dog også smitte (overføres) igennem sandbadning, vandbadning eller tæt kontakt såsom parring og fugle der sover ved siden af hinanden.

Udviklingscyklus afhængigt af art og temperatur varer typisk 3 til 4 uger eller i nogen

tilfælde endnu længere.

 

Fjermider forholder sig fra art til art meget forskelligt!

Nogle arter forlader fældefjer, tabte fjer eller døde fugle meget hurtigt. Andre bliver

meget længe på tabte fjer eller på døde fugle. Således kunne eksempelvis påvises, at nogle

mider efter 2 måneders lagring af fjer, stadigvæk var i live.

 

Nogle arter er også meget modstandsdygtige imod minustemperaturer (frost) og kan overleve disse forhold i flere uger.

 

Derimod er miderne ikke særlig glade for varme og tørke. Disse forhold virker negativt på overlevelseschancerne på miderne. Deres bevægelses aktivitet er også forskelligt fra art til art.

Nogle bevæger sig hurtigt andre meget langsomt.

Det blev også iagttaget at fjermidehunner satte sig fast på fjerlus og således brugte disse som transportvært. Man mener, at fjermider ernærer sig af skæl fra huglehuden, fjerdele og fra sekret fra fuglenes kirtler. Det tyder på, at fjermider kun sjældent ernærer sig fra blod. Dog er disse blevet iagttaget på sår af fuglene.

 

Er fuglen angrebet af fuglemider pudser og kradser den sig ualmindeligt meget, den sover

uroligt om dagen og fuglens fjer ser ikke særlig velplejet ud, selvom at fuglen pudser sig konstant!

I meget slemme tilfælde vokser fjerene i den forkerte retning og knækker meget let over.

Ved mistanke om et angreb og ovennævnte karakter burde du omgående opsøge en dyrlæge!

 

Endnu engang kan disse mider bekæmpes effektiv med Ivomec i fortyndet form, eller med Stronghold. Dosering af behandlingsmetoden aftales nærmere med din dyrlæge!


Derudover kan Acaryl RB 120 et anti lus prudukt anbefales, bruges mod alle slags lus og mider!

1 teeske på 1 litter vand, fortyndes og sprøjtes på fugl med en plantebestøver, ligeledes kan fugleburenes vægge, siddestænger og redematerialer bestøves.

Dæk fuglenes næb og øjne til, inden påføring af RB 120 påbegyndes.