Closter-Fancy Consort 1,0 fra 2013 med god fjerkvalitet. Denne fugle har tætsluttende fjer og fjerene indeholder god blåstruktur!

Fjerkvaliteten hos gloster-fancy kanarien

Et af de mest komplekse temaer hos gloster-fancy er uden tvivl dens fjerkvalitet.

I sammenhæng med ovennævnte tema, dukker der så spørgsmål op omkring intensiv og ikke intensiv, såsom hård og bløde fjer.

 

Når man beskæftiger sig med temaet fjerkvalitet, skulle man vide, at der grundlæggende findes forskellige fjerstrukturer og – teksturer (farvefordeling) hos gloster-fancy kanarier.

Ved siden af de hårde og smalle fjer og bløde og bredde fjer, findes der også de meget fine og silkeagtige brune fjer hos de brune gloster kanarier, såsom de tit ret bredde og dog hårde fjer hos de brogede hvide gloster kanarier.

Men kun med disse egenskaber, kan vi ikke afsluttende besvare alle spørgsmål omkring glosterens fjerkvalitet!

 

Velkommen til vores hjemmeside

Det ville jo også være for nemt og yderst dejligt, vis vi bare kunne tage en ikke intensiv (B)-fugl og parre denne med en intensiv (A)-fugl og vuupti havde vi allerede den bedste fjerkvalitet i vores glosterstamme.

 

Der er ikke tvingende rigtigt, at den intensive gloster altid for opdrættets skyld har den særdeles værdifulde hårde korte fjer og den ikke intensive gloster altid har den bløde, lange fjer!

 

Hemmeligheden eller nøglen til succes med denne race er, at opdrætte fugle med førsteklasses kvalitetsfjer (voluminøst, rent anliggende med fin silkeagtigt glans og på ingen måde ru eller løse) og de forskellige fjerstrukturer (hårde, bløde, lange, kort, bredde, smalle) fra de enkelte farvevarianter (brun, hvidbundet, lys, mørk, intensiv og ikke intensiv) igen og igen, at sammenblande rigtigt godt!

Dette forudsætter selvfølgeligt at man erkender de forskellige fjerstrukturer og sætte disse rigtigt sammen inden parringen.

 

Tætsluttende fjer er det første tegn på god fjerkvalitet

Gentagende parringer med samme fjertyper som eksempelvis ikke intensiv (B) med ikke intensiv (B), bløde med bløde, lyse med lyse fjer eller brun med brun gloster, fører uundgåeligt til tab af god fjerkvalitet og før eller senere til fjerproblemer som eksempelvis lumps.

 

Man skulle herved også grundlæggende tænke på, at intensive gloster – ikke som ofte antaget - er tryllemidlet for en god fjerkvalitet. Også her findes der ligesom hos B-fugle (rimede fugle)angående fjerkvaliteten store forskelle. A-fugle (intensive fugle) har ikke altid en hård og smal fjer, fordi også her, findes der forskellige fjertyper, såsom hårde og bløde, smalle og bredde eller fine, silkeagtige og ru og grove fjer.

 

Til forbedring og opretholdelsen af god fjerkvalitet hos glosteren, er det efter min personlige erfaring vigtigt, at have brune og de ofte undervurderede hvid brogede, ligesom A-fugle med hårde/smalle fjer i sin kanariestamme.

 

Broget gul corona med tætsluttende fjer.

God fjerkvalitet på skuerne er ikke blot hos unge gloster af største vigtighed, men kendetegnes derimod også i højeste grad, af de flere år gamle gloster-fancy kanarier, på skuerne.

Når en flerårig gloster også efter 2 eller 3 år eller endnu ældre, viser kriterierne af den ovennævnte gode fjerkvalitet, kan man tale om, at have en god fjerkvalitet, i sin glosterstamme.

Senest her adskiller fjerkvaliteten sig ”under hensyntagen til den tiltagende samlede længde af fuglene, der har skiftet fjer flere gange” og forskellen ”fuglene imellem”, bliver åbenlyse.  

 

Ved gloster-fancy opdræt har fjerkvalitet en elementær betydning.

Grundet dette, skulle en hver ambitiøs opdrætter og ikke mindst enhver gloster-dommer tildele dette emne største opmærksomhed!


Til sidst vil jeg gerne gøre opmærksom på, at denne artikel omfatter mine egne personlige tanker og erfaringer og derfor ikke nødvendigvis behøver at være ensbetydende med, at du som læser eller opdrætter, skal være af samme opfattelse/mening!