Artikel om Grønlund-Hvam 2013 i Tyskland

Det tyske fagblad der Vogelsfreund skriver for første gang om os i Oktober måned 2013.

Desværre er dette blad forsvundet for os, så vi ikke længere kan vise der Vogelfreunds forside, vi beklager.

For første gang i mange år, skrives der om dansk gloster-fancy sport i et tysk fagblad der når 20.000 medlemmer.